Startdato Slutdato
Jagttiderne er senest opdateret 29. august 2018. Der tages forbehold for tastefejl i tabeller og kortbilag.

Generelle jagttider

Hovdyr
Kronhjort større end spidshjort* 16-10-2019 31-12-2019
Kronspidshjort* 01-09-2019 31-01-2020
Kronhind* 01-10-2019 31-01-2020
Kronkalv* 01-09-2019 28-02-2020
Dåhjort* 01-09-2019 31-01-2020
Då og -kalv* 01-10-2019 31-01-2020
Sikahjort 01-09-2019 31-01-2020
Sikahind og -kalv 01-10-2019 31-01-2020
Råbuk* 16.05 - 15.07 og 01.10 - 31.01
Rå og - lam* 01-10-2019 31-01-2020
Muflonvædder 01-09-2019 31-01-2020
Muflonfår og -lam 01-10-2019 31-01-2020
Vildsvin, orne 01-09-2019 31-01-2020
Vildsvin, so og grise 01-10-2019 31-01-2020
Rovdyr
Ræv* 01-09-2019 31-01-2020
Husmår 01-10-2019 31-01-2020
Støttetandede
Hare* 01-10-2019 31-12-2019
Vildkanin 01-09-2019 31-01-2020
Andefugle
Gråand 01-09-2019 31-12-2019
Gråand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Atlingand 01-09-2019 31-12-2019
Altingand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Krikand 01-09-2019 31-12-2019
Krikand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Spidsand 01-09-2019 31-12-2019
Spidsand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Pibeand 01-09-2019 31-12-2019
Pibeand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Skeand 01-09-2019 31-12-2019
Skeand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Knarand 01-09-2019 31-12-2019
Knarand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2020 31-01-2020
Grågås 01-09-2019 31-01-2020
Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil 01-08-2019 31-08-2019
Blisgås 01-09-2019 31-01-2020
Kortnæbbet gås 01-09-2019 31-01-2020
Canadagås 01-09-2019 31-01-2020
Sædgås* Ingen jagttid
Taffeland 01-10-2020 31-01-2020
Troldand 01-10-2020 31-01-2020
Bjergand 01-10-2020 31-01-2020
Hvinand 01-10-2020 31-01-2020
Havlit, han 01-10-2020 31-01-2020
Havlit, hun Ingen jagttid
Edderfugl, han 01-10-2020 31-01-2020
Edderfugl, hun Ingen jagttid
Sortand 01-10-2020 31-01-2020
Fløjlsand, han 01-10-2020 31-01-2020
Fløjlsand, hun Ingen jagttid
Hønsefugle
Agerhøne* 16-09-2019 31-10-2019
Fasan* 01-10-2019 31-01-2020
Vandhøns
Blishøne 01-09-2019 31-01-2020
Vadefugle
Dobbeltbekkasin 01-09-2019 31-12-2019
Skovsneppe* 01-10-2019 31-01-2020
Måger
Sølvmåge* 01-09-2019 31-01-2020
Duer
Ringdue 16-10-2019 31-01-2020
Tyrkerdue* 01-11-2019 30-11-2019
Kragefugle
Husskade 01-09-2019 31-01-2020
Gråkrage 01-09-2019 31-01-2020
Sortkrage 01-09-2019 31-01-2020
Invasive arter
Nilgås 01-09-2019 31-01-2020
Bisamrotte 01-09-2019 31-01-2020
Sumpbæver 01-09-2019 31-01-2020
Vaskebjørn 01-09-2019 31-01-2020
Mårhund 01-09-2019 31-01-2020
Mink 01-09-2019 31-01-2020

Lokale jagttider - Andet

Region Hovedstaden

Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune.
Sølvmåge 01-11-2019 31-01-2020
Bornholms Kommune
Ræv Ingen jagttid
Agerhøne 01-10-2019 31-10-2019
Sølvmåge 01-11-2019 31-01-2020

Region Sjælland

Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
Sølvmåge 01-11-2019 31-01-2020
Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
Sædgås 01-09-2019 30-11-2019
Øen Sejerø
Råbuk 16.05 - 15.06 og 01.12 - 31.01
Rå og -lam 01-12-2019 31-01-2020
Hare 01-11-2019 15-12-2019
Agerhøne 01-10-2019 15-10-2019
Fasanhøne 16-11-2019 30-11-2019
Fasanhane 01-11-2019 31-01-2020
Øen Fejø
Hare 16-10-2019 15-12-2019
Fasanhøne Ingen jagttid
Fasanhane 16-10-2019 30-11-2019
Øen Femø
Hare 01-11-2019 15-12-2019
Agerhøne Ingen jagttid
Fasanhøne 01-11-2019 02-11-2019
Fasanhane 16-10-2019 31-12-2019

Region Syddanmark

Tyrkerdue Ingen jagttid
Region Syddanmark undtagen Mandø
Agerhøne 16-09-2019 15-10-2019
Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als
Hare 01-10-2019 15-12-2019
Øen Lyø
Råvildt 01-10-2019 15-10-2019
Øen Strynø
Hare Ingen jagttid
Fasanhøne 1. og 2. lørdag i november
Fasanhane 1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdage i december
Øen Ærø
Råbuk 16.06 - 15.07 og 01.11 - 30.11
Rå og -lam 01-11-2019 30-11-2019
Øen Als
Råbuk 16.05 - 15.07 og 01.11 - 31.12
Rå og -lam 01-11-2019 31-12-2019
Hare 01-11-2019 15-12-2019
Fasan 01-11-2019 31-12-2019
Skovsneppe 01-11-2019 31-12-2019
Halvøen Kegnæs
Råvildt 01-12-2019 07-12-2019
Hare 01-11-2019 15-12-2019
Fasan 01-11-2019 31-12-2019
Skovsneppe 01-11-2019 31-12-2019
Øen Mandø
Råvildt Ingen jagttid
Agerhøne Ingen jagttid

Region Midtjylland

Tyrkerdue Ingen jagttid
Øen Endelave
Råvildt 01-10-2019 08-10-2019
Hare Ingen jagttid
Agerhøne Ingen jagttid

Region Midtjylland undtagen Endelave

Hare 01-10-2019 15-12-2019
Agerhøne 16-09-2019 15-10-2019

Region Nordjylland

Hare 01-10-2019 15-12-2019
Agerhøne 16-09-2019 15-10-2019
Tyrkerdue Ingen jagttid

Lokale jagttider - Kronvildt

Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, inklusiv den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21 (se bilag 5 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16-10-2019 30-11-2019
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort Ingen jagttid
Kronkalv 01-09-2019 31-01-2020
Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21 (se bilag 6 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-10-2019 15-11-2019
Kronspidshjort og kronkalv 01-10-2019 31-01-2020
Området nord for motorvej E20 i Jylland, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for rute 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for rute 467 mellem Videbæk og Skjern, øst for rute 28 mellem Skjern og Skjern Å, syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord og syd for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 7 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-09-2019 15-09-2019
Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als (se bilag 8 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-09-2019 15-09-2019
Kronkalv 01-09-2019 31-01-2020
Øen Fanø
Kronvildt 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
Øen Rømø
Kronvildt Ingen jagttid
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg og rute 34, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for rute 176 mellem Give og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 9 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 01-09-2019 31-01-2020
Kronspidshjort 01-09-2019 31-01-2020
Kronhind - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 16-10-2019 31-01-2020
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16-09-2019 30-09-2019
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Syddjurs og Norddjurs Kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Aarhus Kommuner som ligger syd for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, syd for rute 180 mellem Gudenåen og motorvej E45, øst for motorvej E45 mellem rute 180 og rute 26 og nord for rute 26 (se bilag 10 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-09-2019 31-01-2020
Kronspidshjort - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-09-2019 31-01-2020
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-10-2019 31-01-2020
Kronhjort større end spidshjort 01-10-2019 30-11-2019
Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, 16, 26 og 13 til rute 12, og nord og vest for rute 12. Den del af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12, vest for motorvej 18 mellem rute 12 og rute 15 og nord for rute 15.Den del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15 mellem Herning Kommune og rute 467, vest og nord for rute 467 mellem rute 15 og rute 28, vest for rute 11/28 mellem rute 467 og Skjern Å, derfra nord for Skjern Å ud til Ringkøbing Fjord og nord for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 11 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar 01-09-2019 31-01-2020
Kronspidshjort 01-09-2019 15-09-2019
Kronhjort større end spidshjort 01-09-2019 15-09-2019
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar 16-10-2019 31-01-2020
Nord for Limfjorden og øst for motorvej E39 mellem Aalborg og Hirtshals (se bilag 12 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 01-11-2019 31-12-2019
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Kronhind og kronkalv 01-11-2019 15-01-2020
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 13 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16-10-2019 31-12-2019
Kronspidshjort 16-10-2019 31-01-2020
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Kronhind 16-10-2019 31-01-2020
Kronkalv 01-09-2019 31-01-2020
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 14 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-12-2019 15-12-2019
Kronhind, kronkalv og spidshjort 01-11-2019 15-12-2019
Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området vedr. bilag 14. (se bilag 15 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 16-09-2019 30-09-2019

Lokale jagttider - Dåvildt

Bornholms Kommune
Då og dåhjort Ingen jagttid
Dåkalv 01-01-2020 15-01-2020
Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune (se bilag 16 ved at klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv 01-09-2019 31-01-2020
Då og spidshjort 01-12-2019 31-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2019 15-12-2019
Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20 (se bilag 17 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv 01-11-2019 31-12-2019
Då og dåhjort Ingen jagttid
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20 (se bilag 18 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, spidshjort og dåkalv 01-11-2019 31-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2019 31-12-2019
Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø.
Då, spidshjort og dåkalv 01-10-2019 31-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 01.10 - 31.10 og 16.12 - 31.12
Øen Langeland
Dåhjort 01-12-2019 31-12-2019
Då og dåkalv 01-11-2019 31-01-2020
Øen Tåsing
Dåhjort 01-01-2020 31-01-2020
Øen Ærø
Dåspidshjort og dåkalv 01-01-2020 31-01-2020
Då, dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner (se bilag 19 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv, då og dåspidshjort 01-12-2019 31-12-2019
Dåhjort større end spidshjort 01-01-2020 15-01-2020
Ringkøbing-Skjern Kommune (se bilag 20 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåvildt 01-12-2019 31-12-2019
Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585 (se bilag 21 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåspidshjort og dåkalv 16-11-2019 31-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2019 15-01-2020
Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn) (se bilag 22 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Då, dåkalv og dåspidshjort 01-12-2019 31-12-2019
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 23 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåkalv og dåspidshjort 16-11-2019 31-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 16-12-2019 31-12-2019
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 24 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåspidshjort og dåkalv 01-12-2019 15-12-2019
Dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585 (se bilag 25 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåkalv og dåspidshjort 01-12-2019 15-01-2020
Dåhjort større end spidshjort 16-12-2019 31-12-2019
Jagttider
  • For vildtarter med * (stjerne) gælder lokale jagttider.
  • Pattedyr og fugle, for hvilke der ikke er fastlagt jagttid, er fredede hele året.
  • Pattedyr og fugle, for hvilke der er fastlagt jagttid, er fredede udenfor jagttiden.
  • Fredning af en vildtart omfatter, hvor andet ikke er angivet, tillige artens yngel samt reder og æg.
  • Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.
  • Ænder og gæs må dog jages fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang og der findes lokale undtagelser for kronvildt.

Jagttider

Værd at bemærke om jagttider.

Hvad siger loven?

Bekendtgørelse om jagttider i Danmark for visse pattedyr og fugle m.v. (Retsinformation.dk)

Hvornår står solen op?

Find soltider for Danmark og resten af verden, ved at vælge dato og sted. (jagtlog.com)

Hold dig opdateret…

Jagttiderne opdateres ofte, så du bør løbende holde dig orienteret om generelle og lokale jagttider. Sæt dig derfor grundigt ind i jagttiderne, inden du går på jagt.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv opdateret når der sker en ændring. (jagtlog.dk)