ANNONCE

Generelle jagttider:

 • Hare er nu 01.11-31.01 (mod tidligere 01.10-31.12)
 • Vildkanin er nu 01.11-31.01 (mod tidligere 01.09-31.01)
 • Taffeland er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Havlit er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Fløjlsand er nu fredet (mod tidligere 01.10-31.01)
 • Blishøne er nu 01.10-31.01 (mod tidligere 01.09-31.01)
 • Ringdue er nu 10.11-31.01 (mod tidligere 16.10-31.01)
 • Tyrkerdue er nu fredet (mod tidligere 01.11-30.11)

Lokale jagttider:

 • Øen Fejø:
  Hare er nu 16.11-15.01 (mod tidligere 16.10-15.12)
 • Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als
  – er ændret til
  Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere 01.10-15.12)
 • Region Midtjylland undtagen Endelave
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere 01.10-15.12)
 • Region Nordjylland
  Hare er nu 01.11-15.01 (mod tidligere fra 01.10-15.12)

Lokale jagttider – dåvildt:

 • Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune.
  – er ændret til
  Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune. Øen Fanø indgår ikke i området.
 • Øen Fanø er tilføjet
  • Dåkalv er tilføjet 01.09-31.01
 • De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø).
  • Dåhjort større end spidshjort er nu 16.12-22.12 (mod tidligere Ingen jagttid)
 • Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor i bilag 24 er tilføjet
  • Dåspidshjort er tilføjet 01.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 16.09-15.10 og 01.12-31.12
 • Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, øst for rute 176 mellem motorvejsafkørsel 9 og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord er tilføjet
  • Då, dåkalv og dåspidshjort er tilføjet 16.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 16.10-31.10 og 01.12-15.01
 • Lolland, Guldborgsund kommune samt den del af Vordingborg kommune der omfatter Farø, Bogø, Møn og Nyord er tilføjet
  • Dåspidshjort er tilføjet 01.10-31.01
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet 01.12-31.12
 • Øen Læsø er tilføjet
  • Då, dåkalv og dåspidshjort er tilføjet 01.12-31.12
  • Dåhjort større end spidshjort er tilføjet med Ingen jagttid
  Startdato Slutdato
Jagttiderne er senest opdateret 2. april 2021. Der tages forbehold for tastefejl i tabeller og kortbilag.

Generelle jagttider

Hovdyr
Kronhjort større end spidshjort* 16-10-2023 31-12-2023
Kronspidshjort* 01-09-2023 31-01-2024
Kronhind* 01-10-2023 31-01-2024
Kronkalv* 01-09-2023 28-02-2024
Dåhjort* 01-09-2023 31-01-2024
Då og -kalv* 01-10-2023 31-01-2024
Sikahjort 01-09-2023 31-01-2024
Sikahind og -kalv 01-10-2023 31-01-2024
Råbuk* 16.05 - 15.07 og 01.10 - 31.01
Rå og - lam* 01-10-2023 31-01-2024
Muflonvædder 01-09-2023 31-01-2024
Muflonfår og -lam 01-10-2023 31-01-2024
Vildsvin, orne 01-09-2023 31-01-2024
Vildsvin, so og grise 01-10-2023 31-01-2024
Rovdyr
Ræv* 01-09-2023 31-01-2024
Husmår 01-10-2023 31-01-2024
Støttetandede
Hare* 01-11-2023 31-01-2024
Vildkanin 01-11-2023 31-01-2024
Andefugle
Gråand 01-09-2023 31-12-2023
Gråand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Atlingand 01-09-2023 31-12-2023
Altingand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Krikand 01-09-2023 31-12-2023
Krikand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Spidsand 01-09-2023 31-12-2023
Spidsand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Pibeand 01-09-2023 31-12-2023
Pibeand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Skeand 01-09-2023 31-12-2023
Skeand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Knarand 01-09-2023 31-12-2023
Knarand på fiskeriterritoriet desuden 01-01-2024 31-01-2024
Grågæs 01-09-2023 31-01-2024
Grågæs på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil 01-08-2023 31-08-2023
Blisgås 01-09-2023 31-01-2024
Kortnæbbet gås 01-09-2023 31-01-2024
Canadagås 01-09-2023 31-01-2024
Sædgås* Ingen jagttid
Troldand 01-10-2023 31-01-2024
Bjergand 01-10-2023 31-01-2024
Hvinand 01-10-2023 31-01-2024
Edderfugl, han 01-10-2023 31-01-2024
Edderfugl, hun Ingen jagttid
Sortand 01-10-2023 31-01-2024
Hønsefugle
Agerhøne* 16-09-2023 31-10-2023
Fasan* 01-10-2023 31-01-2024
Vandhøns
Blishøne 01-10-2023 31-01-2024
Vadefugle
Dobbeltbekkasin 01-09-2023 31-12-2023
Skovsneppe* 01-10-2023 31-01-2024
Måger
Sølvmåge* 01-09-2023 31-01-2024
Duer
Ringdue 10-11-2023 31-01-2024
Kragefugle
Husskade 01-09-2023 31-01-2024
Gråkrage 01-09-2023 31-01-2024
Sortkrage 01-09-2023 31-01-2024
Invasive arter
Nilgås 01-09-2023 31-01-2024
Bisamrotte 01-09-2023 31-01-2024
Sumpbæver 01-09-2023 31-01-2024
Vaskebjørn 01-09-2023 31-01-2024
Mårhund 01-09-2023 31-01-2024
Mink 01-09-2023 31-01-2024

Lokale jagttider - Andet

Region Hovedstaden

Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune.
Sølvmåge 01-11-2023 31-01-2024
Bornholms Kommune
Ræv Ingen jagttid
Agerhøne 01-10-2023 31-10-2023
Sølvmåge 01-11-2023 31-01-2024

Region Sjælland

Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
Sølvmåge 01-11-2023 31-01-2024
Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.
Sædgæs 01-09-2023 30-11-2023
Øen Sejerø
Råbuk 16.05 - 15.06 og 01.12 - 31.01
RÃ¥ og -lam 01-12-2023 31-01-2024
Hare 01-11-2023 15-12-2023
Agerhøne 01-10-2023 15-10-2023
Fasanhøne 16-11-2023 30-11-2023
Fasanhane 01-11-2023 31-01-2024
Øen Fejø
Hare 16-11-2023 15-01-2024
Fasanhøne Ingen jagttid
Fasanhane 16-10-2023 30-11-2023
Øen Femø
Hare 01-11-2023 15-12-2023
Agerhøne Ingen jagttid
Fasanhøne 01-11-2023 02-11-2023
Fasanhane 16-10-2023 31-12-2023

Region Syddanmark

Region Syddanmark undtagen Mandø
Agerhøne 16-09-2023 15-10-2023
Region Syddanmark vest for Lillebælt undtagen Als og Kegnæs
Hare 01-11-2023 15-01-2024
Øen Lyø
Råvildt 01-10-2023 15-10-2023
Øen Strynø
Hare Ingen jagttid
Fasanhøne 1. og 2. lørdag i november
Fasanhane 1. og 2. lørdag i oktober, 1. og 2. lørdag i november, samt alle lørdage i december
Øen Ærø
Råbuk 16.06 - 15.07 og 01.11 - 30.11
Rå og -lam 01-11-2023 30-11-2023
Øen Als
Råbuk 16.05 - 15.07 og 01.11 - 31.12
Rå og -lam 01-11-2023 31-12-2023
Hare 01-11-2023 15-12-2023
Fasan 01-11-2023 31-12-2023
Skovsneppe 01-11-2023 31-12-2023
Halvøen Kegnæs
Råvildt 01-12-2023 07-12-2023
Hare 01-11-2023 15-12-2023
Fasan 01-11-2023 31-12-2023
Skovsneppe 01-11-2023 31-12-2023
Øen Mandø
Råvildt Ingen jagttid
Agerhøne Ingen jagttid

Region Midtjylland undtagen Endelave

Hare 01-11-2023 15-01-2024
Agerhøne 16-09-2023 15-10-2023

Region Midtjylland

Øen Endelave
Råvildt 01-10-2023 08-10-2023
Hare Ingen jagttid
Agerhøne Ingen jagttid

Region Nordjylland

Hare 01-11-2023 15-01-2024
Agerhøne 16-09-2023 15-10-2023

Lokale jagttider - Kronvildt

Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune, inklusiv den del af Region Sjælland, der ligger mellem Roskilde og Region Hovedstaden og nord for motorvej 21 (se bilag 5 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort, med mindst 6 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16-10-2023 30-11-2023
Øvrige kronhjorte undtagen spidshjort Ingen jagttid
Kronkalv 01-09-2023 31-01-2024
Region Sjælland bortset fra Møn, Lolland, Falster og den del af regionen mellem Roskilde og Region Hovedstaden, som ligger nord for motorvej 21 (se bilag 6 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-10-2023 15-11-2023
Kronspidshjort og kronkalv 01-10-2023 31-01-2024
Området nord for motorvej E20 i Jylland, syd for rute 28 mellem Bredsten og Vejle, syd og vest for rute 176 mellem Bredsten og Give, syd og vest for motorvej 18 mellem Give og Herning, syd for rute 15 mellem Herning og Videbæk, syd og øst for rute 467 mellem Videbæk og Skjern, øst for rute 28 mellem Skjern og Skjern Å, syd for Skjern Å mellem Skjern og Ringkøbing Fjord og syd for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 7 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01.09 - 15.09 og 16.10 - 15.12
Området syd for motorvej E20 i Jylland og øen Als (se bilag 8 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01.09 - 15.09 og 16.10 - 31.12
Kronkalv 01-09-2023 31-01-2024
Øen Fanø
Kronvildt 2. lørdag og søndag i december og 2. lørdag og søndag i januar
Øen Rømø
Kronvildt Ingen jagttid
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og øst for rute 12 mellem Viborg og rute 34, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, nord og øst for rute 176 mellem Give og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 9 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 01-09-2023 31-01-2024
Kronspidshjort 01-09-2023 31-01-2024
Kronhind - jagttid fra 1 time før solopgang til solnedgang 16-10-2023 31-01-2024
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16.09 - 30.09 og 16.10 - 31.12
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Syddjurs og Norddjurs Kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Aarhus Kommuner som ligger syd for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, syd for rute 180 mellem Gudenåen og motorvej E45, øst for motorvej E45 mellem rute 180 og rute 26 og nord for rute 26 (se bilag 10 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-09-2023 31-01-2024
Kronspidshjort - jagttid fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i september samt fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-09-2023 31-01-2024
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til ½ time efter solnedgang i december og januar 01-10-2023 31-01-2024
Kronhjort større end spidshjort 01-10-2023 30-11-2023
Lemvig, Struer, Holstebro og Skive Kommuner. Den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, 16, 26 og 13 til rute 12, og nord og vest for rute 12. Den del af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12, vest for motorvej 18 mellem rute 12 og rute 15 og nord for rute 15. Den del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15 mellem Herning Kommune og rute 467, vest og nord for rute 467 mellem rute 15 og rute 28, vest for rute 11/28 mellem rute 467 og Skjern Å, derfra nord for Skjern Å ud til Ringkøbing Fjord og nord for Ringkøbing Fjords udløb i Hvide Sande (se bilag 11 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronkalv - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar 01-09-2023 31-01-2024
Kronspidshjort 01.09 - 15.09 og 16.10 - 31.01
Kronhjort større end spidshjort 01.09 - 15.09 og 16.10 - 15.12
Kronhind - jagttid fra ½ time før solopgang til solnedgang fra 16. december til og med januar 16-10-2023 31-01-2024
Nord for Limfjorden og øst for motorvej E39 mellem Aalborg og Hirtshals (se bilag 12 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronspidshjort og kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 01-11-2023 31-12-2023
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Kronhind og kronkalv 01-11-2023 15-01-2024
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 13 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene stang 16-10-2023 31-12-2023
Kronspidshjort 16-10-2023 31-01-2024
Øvrige kronhjorte Ingen jagttid
Kronhind 16-10-2023 31-01-2024
Kronkalv 01-09-2023 31-01-2024
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for hovedvej 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 14 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 01-12-2023 15-12-2023
Kronhind, kronkalv og spidshjort 01-11-2023 15-12-2023
Området vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området vedr. bilag 14. (se bilag 15 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Kronhjort større end spidshjort 16.09 - 30.09 og 16.10 - 31.12

Lokale jagttider - Dåvildt

Bornholms Kommune
Då og dåhjort Ingen jagttid
Dåkalv 01-01-2024 15-01-2024
Fredericia Kommune, Varde Kommune, Billund Kommune og de dele af Esbjerg Kommune, Vejen Kommune og Kolding Kommune som ligger nord for motorvej E 20 i Jylland til Ny Esbjergvej, nord for Ny Esbjergvej til Skovvangen nord for Skovvangen og nord for Kolding Fjord og syd for Vejle Fjord og Vejle Å ind til rute 170, syd for rute 28 til rute 176, vest for rute 176 til motorvej 18, vest for motorvej 18 til Ikast-Brande Kommune, sydøst for Ikast-Brande Kommune. Øen Fanø indgår ikke i området. (se bilag 16 ved at klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv 01-09-2023 31-01-2024
Då og spidshjort 01-12-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2023 15-12-2023
Øen Fanø
Dåkalv 01-09-2023 31-01-2024
Tønder Kommune og den del af Esbjerg Kommune, der ligger syd for E20 (se bilag 17 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv 01-11-2023 31-12-2023
Då og dåhjort Ingen jagttid
Aabenraa, Sønderborg og Haderslev Kommuner samt de dele af Kolding og Vejen Kommuner, der ligger syd for E20 (se bilag 18 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, spidshjort og dåkalv 01-11-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2023 31-12-2023
Fyn med undtagelse af Langeland, Tåsinge og Ærø
Då, spidshjort og dåkalv 01-10-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 01.10 - 31.10 og 16.12 - 31.12
Øen Langeland
Dåhjort 01-12-2023 31-12-2023
Då og dåkalv 01-11-2023 31-01-2024
Øen Tåsing
Dåhjort 01-01-2024 31-01-2024
Øen Ærø
Dåspidshjort og dåkalv 01-01-2024 31-01-2024
Då, dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner (se bilag 19 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåkalv, då og dåspidshjort 01-12-2023 31-12-2023
Dåhjort større end spidshjort 01-01-2024 15-01-2024
Ringkøbing-Skjern Kommune (se bilag 20 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåvildt 01-12-2023 31-12-2023
Området øst for motorvej E39 mellem Hirtshals og rute 585 og nord for rute 585 (se bilag 21 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåspidshjort og dåkalv 16-11-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2023 15-01-2024
Området nord for Limfjorden, øst for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn) (se bilag 22 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Då, dåkalv og dåspidshjort 01-12-2023 31-12-2023
Nord for Limfjorden og vest for motorvej E39 inklusiv Mors (se bilag 23 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåkalv og dåspidshjort 16-11-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 16-12-2023 31-12-2023
De dele af Aalborg, Rebild og Vesthimmerland Kommuner der ligger syd og øst for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev, nord for rute 535 mellem Haverslev og Aars, nord for Løgstørvej mellem Aars og Hornumbrovej, nord og vest for Hornumbrovej, nord og øst for Hyllebjergvej/Bjørnsholmvej, øst for rute 533 mellem Bjørnsholmvej og Bjørnsholm Å og nord for Bjørnsholm Å mellem rute 533 og Limfjorden (ikke Livø) (se bilag 24 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåspidshjort og dåkalv 01-12-2023 15-12-2023
Dåhjort større end spidshjort 16-12-2023 22-12-2023
Omådet vest for Randers Fjord, nord for Gudenåen mellem Randers Fjord og rute 180, herfra nord for rute 180 og rute 16 til rute 533, øst for rute 533 til Skals Å, nord for Skals Å mellem rute 533 og Limfjorden, og syd og øst for Limfjorden undtagen området beskrevet ovenfor i bilag 24 (se bilag 25 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåspidshjort 01-10-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 16.09 - 15.10 og 01.12 - 31.12
Området nord for motorvej E45 (Aalborg-Frederikshavn), øst for motorvej E39 (Aalborg-Hirtshals), syd for vej 585 (se bilag 26 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåkalv og dåspidshjort 01-12-2023 15-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 16-12-2023 31-12-2023
Området i Jylland syd for rute 26 mellem Aarhus og motorvej E45, vest for motorvej E45 mellem rute 26 og rute 16, syd for rute 16 mellem Randers og Viborg, Øst for rute 26 og rute 13 mellem rute 16 og rute 12, syd og Øst for rute 12 mellem Viborg kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune, nord og Øst for kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune indtil skæringen med motorvej 18, Øst for motorvej 18 mellem skæringen mellem kommunegrænsen til Ikast-Brande kommune og afkørsel 9, Øst for rute 176 mellem motorvejsafkørsel 9 og Bredsten, nord for rute 28 mellem Bredsten og Vejle Å, Nord for Vejle Å mellem rute 28 og Vejle Fjord (se bilag 27 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Då, dåkalv og dåspidshjort 16-10-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 16.10 - 31.10 og 01.12 - 15.01
Lolland, Guldborgsund kommune samt den del af Vordingborg kommune der omfatter Farø, Bogø, Møn og Nyord (se bilag 28 ved klik på Vis kort).
Vis kort
Dåspidshjort 01-10-2023 31-01-2024
Dåhjort større end spidshjort 01-12-2023 31-12-2023
Øen Læsø
Då, dåkalv og dåspidshjort 01-12-2023 31-12-2023
Dåhjort større end spidshjort Ingen jagttid
Jagttider
 • For vildtarter med * (stjerne) gælder lokale jagttider.
 • Pattedyr og fugle, for hvilke der ikke er fastlagt jagttid, er fredede hele året.
 • Pattedyr og fugle, for hvilke der er fastlagt jagttid, er fredede udenfor jagttiden.
 • Fredning af en vildtart omfatter, hvor andet ikke er angivet, tillige artens yngel samt reder og æg.
 • Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang.
 • Ænder og gæs må dog jages fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.
 • Kronvildt har lokale undtagelser.
 • Husskade og krage, der må jages i tiden fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Hvad siger loven?

Bekendtgørelse om jagttider i Danmark for visse pattedyr og fugle m.v. (Retsinformation.dk)

Hvornår står solen op?

Find soltider for Danmark og resten af verden, ved at vælge dato og sted. (jagtlog.com)

Hold dig opdateret…

Jagttiderne opdateres ofte, så du bør løbende holde dig orienteret om generelle og lokale jagttider. Sæt dig derfor grundigt ind i jagttiderne, inden du går på jagt.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og bliv opdateret når der sker en ændring. (jagtlog.dk)

ANNONCE